اخبار و اطلاعیه ها
مهندس علي مهدي‌ زاده
1397/01/29
دكتر محمد جواد سنجري
1397/01/29
دكتر محمد بيگلربيگيان
1397/01/27
مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
1397/01/26
سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سنجش ترمينال‌هاي سيار
1397/01/26
سرپرست آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته
1397/01/26
مدلسازي و كنترل توربين‌هاي بادي
1396/12/14
مطالعه تطبيقي ساختار تخصيص بودجه پژوهشي در داخل و خارج كشور
1396/12/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.