اخبار و اطلاعیه ها
آموزش
1397/05/02
جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي
1397/04/30
افتتاح مركز پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي برق
1397/04/30
به عنوان مدير گروه مهندسي پزشكي
1397/04/23
جناب آقاي دكتر سعيد دهقان منشادي
1397/04/16
رشته مهندسي برق، گرايشهاي مختلف و مهندسي پزشكي
1397/04/09
معاون محترم آموزشي دانشگاه
1397/04/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.