اداري و مالي
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده

دكتر حسام زندي

تلفن: 84062250

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: zandi[AT]kntu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف:
  • نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري - مالي وخدماتي
  • نظارت بر نحوه انجام امور خدماتي كاركنان
  • نظارت بر چگونگي انجام امور خدمات عمومي و تاسيساتي و تعميراتي
  • تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر و نقليه خدمات و هدايت و راهنمايي آنها
  • پيش بيني ملزومات مورد نياز و تأمين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط
  • نظارت بر خريداري تجهيزات و وسايل ملزومات دانشكده
  • نظارت بر حسن اجراي امور مالي
  • كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري و فني موجود در انبارها
 
معرفي افراد:
 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

آدرس پست الكترونيكي

ابوالحسن كريم پور

مسئول دفتر رياست و معاونت اداري و مالي

84062250

karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

نرگس والي

مسئول دبيرخانه

84062244

  vaali[AT]eetd.kntu.ac.ir

امين آبنيكي

مسئول امور دانشجويي

84062221


فاطمه ابهري

متصدي تلفنخانه

84062201

84062202

abhari[AT]ee.kntu.ac.ir

محمود چالاكي

مسئول امور عمومي

84062251

chalaki[AT]eetd.kntu.ac.ir

عادل نوري

مسئول انبار

84062205

nouri[AT]ee.kntu.ac.ir

محمد سرداري

امين اموال

84062233

sardari[AT]eetd.kntu.ac.ir

حميد زيدآبادي

تأسيسات

84062153

zeidabadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

قاسم حقدوست

تأسيسات

84062153

haghdoust[AT]eetd.kntu.ac.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
16998
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.