مديران گروهها
 
 مدير گروه مهندسي الكترونيك
noimage.jpg
 دكتر حسين حسيني نژاد
 

تلفن: 84062304

پست الكترونيكي: hosseini_nezhad@eetd.kntu.ac.ir
نشاني وب سايت گروه: http://electronics.ee.kntu.ac.ir
 
 مدير گروه مهندسي مخابرات

 دكتر توكل پاكيزه
 

تلفن: 84062409

پست الكترونيكي: pakizeh@eetd.kntu.ac.ir
نشاني وب سايت گروه: http://telcom.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي قدرت
 دكتر عليرضا فريدونيان
 

تلفن: 84062404

پست الكترونيكي: fereidunian@eetd.kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://power.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي كنترل و سيستم

 دكتر محمد تشنه لب
 

تلفن: 84062323

پست الكترونيكي: teshnehlab@eetd.kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://control.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي پزشكي

  دكتر منصور ولي
 

تلفن: 84062405

پست الكترونيكي: mansour.vali@eetd.kntu.ac.ir 

نشاني وب سايت گروه: http://biomed.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي مكاترونيك

 دكتر مهدي دلربايي
 

تلفن: 84062402

پست الكترونيكي: delrobaei[AT]kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://mechatronics.ee.kntu.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
23442
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.