معاونان

 معاون آموزشي دانشكده

تلفن: 84062242

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: manekoui(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشي دانشكده


تلفن: 84062245

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: abbaszadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده
دكتر ابراهيم نديمي 

تلفن: 84062250

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: nadimi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/02
تعداد بازدید:
15283
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.