معاونان

 معاون آموزشي دانشكده

تلفن: 84062242

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: manekoui(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشي دانشكده


تلفن: 84062245

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: abbaszadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده

دكتر علي اصغر رضي كاظمي

تلفن: 84062250

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: a.razi.kazemi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/30
تعداد بازدید:
16882
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.