معاونان

 معاون آموزشي دانشكده

  تلفن: 84062242

  دورنگار: 88462066

  پست الكترونيكي: manekoui@eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشي دانشكده


  تلفن: 84062245

  دورنگار: 88462066

  پست الكترونيكي: abbaszadeh@eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده

   دكتر علي اصغر رضي كاظمي

  تلفن: 84062250

  دورنگار: 88462066

  پست الكترونيكي: a.razi.kazemi@eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
17874
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.