نقشه سايت

رياست دانشگاه
* طرح و برنامه

* نظارت و ارزيابي* هيئت اجرايي جذب* هيئت مميزه

* صندوق رفاه هيئت علمي
* همكاري هاي علمي و بين المللي


* روابط عمومي* شاهد و ايثارگر* حراست
* بسيج اساتيد* بسيج كاركنان
معاونت هاي دانشگاه
* معاونت آموزشي* معاونت پژوهشي
* معاونت اداري و مالي
* معاونت دانشجويي* معاونت فرهنگي
آموزش دانشگاه
* مديريت امور آموزشي* مديريت تحصيلات تكميلي


* برنامه ريزي آموزشي* استعدادهاي درخشان* آموزش الكترونيكي


    


پژوهش دانشگاه
* اداره انتشارات* كتابخانه مركزي دانشگاه


* مركز فناوري اطلاعات


* امور پژوهشي و ارتباط با صنعت


* كارآفريني* مركز رشد واحدهاي فناور


* سيستم كتابخانه و منابع ديجيتال


* سرويس پست الكترونيك

 * نشريات دانشگاه
  
 * همايش هاي دانشگاه
  

* قطب ها و مراكز تحقيقاتي** مركز تحقيقات زير ساختهاي صنعت حمل و نقل كشور** پژوهشكده فناوري اطلاعات** قطب علمي "محاسبه و مشخصه­ يابي افزاره­ ها و زيرسيستم­هاي الكترومغناطيسي"


** قطب علمي "كنترل صنعتي"** پژوهشكده سامانه هاي فضايي** قطب علمي "مهندسي فناوري اطلاعات مكاني"** قطب علمي "رباتيك وكنترل"

  ** گروه داده كاوي
  


اداري و مالي دانشگاه
* امور اداري
* امور مالي - فيش حقوقي


* سامانه بيمه تكميلي* سامانه اتوماسيون اداري و حضور و غيابدانشجويي دانشگاه
* اداره تربيت بدني* اداره رفاه دانشجويي* اداره خوابگاهها* اداره تغذيه
* مركز بهداشت* مركز مشاوره
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه* فرهنگي و اجتماعي* دانش آموختگان


     
دانشكده ها
* دانشكده مهندسي برق
** آموزش
** پژوهش
** كتابخانه
** مركز كامپيوتر

  
** موزه دانشكده برق
  
    


** گروههاي آموزشي
*** گروه مهندسي الكترونيك
*** گروه مهندسي مخابرات
*** گروه مهندسي كنترل
*** گروه مهندسي قدرت
*** گروه مهندسي پزشكي
*** گروه مهندسي مكاترونيك** آزمايشگاهها
*** آزمايشگاه مدارها و سيستم هاي مجتمع
*** آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته ACSL*** آزمايشگاه تحقيقاتي رادار

   *** آزمايشگاه رباتيك  * دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك** قطب فناوري اطلاعات مكاني
* دانشكده مهندسي صنايع** آموزش 
** كتابخانه
** مركز كامپيوتر

    * دانشكده مهندسي عمران** آموزش
** آزمايشگاهها
*** آزمايشگاه مدلهاي هيدروليكي
* دانشكده مهندسي مكانيك** آموزش
** پژوهش
** كتابخانه
** مركز كامپيوتر** مديريت فرهنگي** مركز طراحي و ساخت سيستم ها و كوره هاي پيشرفته

    
    
    
    
    


** آزمايشگاهها
*** آزمايشگاه انتگراسيون انرژي و فرايند
*** آزمايشگاه مكانيك انفجار و شكل دهي نوين*** آزمايشگاه ماشين كاري هاي پيشرفته
* دانشكده مهندسي مواد
** آموزش
** پژوهش
** كتابخانه


    * دانشكده مهندسي هوافضا


* گروه دروس عمومي (دانشكده علوم)

    
   
      
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/24
تعداد بازدید:
3976
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.