نقشه سايت


  دانشگاه

   

* طرح و برنامه

* نظارت و ارزيابي

* هيئت اجرايي جذب

* هيئت مميزه

* صندوق رفاه هيئت علمي
* همكاري هاي علمي و بين المللي
* روابط عمومي

* شاهد و ايثارگر

* حراست


* بسيج اساتيد

* بسيج كاركنان


معاونت هاي دانشگاه


* معاونت آموزشي

* معاونت پژوهشي

* معاونت اداري و مالي

* معاونت دانشجويي
 

*معاونت بين الملل

     

* معاونت فرهنگي


آموزش دانشگاه


* مديريت امور آموزشي

* مديريت تحصيلات تكميلي
* برنامه ريزي آموزشي

* استعدادهاي درخشان

* آموزش الكترونيكي
 

* سامانه آموزش

 

 

 پژوهش دانشگاه


* اداره انتشارات

* كتابخانه مركزي دانشگاه
* مركز فناوري اطلاعات
* امور پژوهشي و ارتباط با صنعت
* كارآفريني

* مركز رشد واحدهاي فناور
* سيستم كتابخانه و منابع ديجيتال
* سرويس پست الكترونيك 

* نشريات دانشگاه

 

 

 

* همايش هاي دانشگاه

 

 


* قطب ها و مراكز تحقيقاتي

** مركز تحقيقات زير ساختهاي صنعت حمل و نقل كشور

** پژوهشكده فناوري اطلاعات

** قطب علمي "محاسبه و مشخصه­ يابي افزاره­ ها و زيرسيستم­هاي الكترومغناطيسي"** قطب علمي "كنترل صنعتي"

** پژوهشكده سامانه هاي فضايي

** قطب علمي "مهندسي فناوري اطلاعات مكاني"

** قطب علمي "رباتيك وكنترل" 

 

** گروه داده كاوي

 

 اداري و مالي دانشگاه


* امور اداري


* امور مالي - فيش حقوقي
* سامانه بيمه تكميلي

* سامانه اتوماسيون اداري و حضور و غياب

دانشجويي دانشگاه


* اداره تربيت بدني

* اداره رفاه دانشجويي

* اداره خوابگاهها

* اداره تغذيه


* مركز بهداشت

* مركز مشاوره


فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

* فرهنگي و اجتماعي

* دانش آموختگان
 

 

 

 

 

دانشكده ها


* دانشكده مهندسي برق


** آموزش


** پژوهش


**كتابخانه


** مركز فناوري اطلاعات 

 

** موزه دانشكده برق

 

 ** گروههاي آموزشي


*** گروه مهندسي الكترونيك


*** گروه مهندسي مخابرات


*** گروه مهندسي كنترل


*** گروه مهندسي قدرت


*** گروه مهندسي پزشكي


*** گروه مهندسي مكاترونيك           

* دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك

** قطب فناوري اطلاعات مكاني


* دانشكده مهندسي صنايع

** آموزش 


** كتابخانه


** مركز كامپيوتر 

 

** گروه داده كاوي

 

 
* دانشكده مهندسي عمران

** آموزش


**پژوهش
* دانشكده مهندسي مكانيك

** آموزش


** پژوهش


** كتابخانه


** مركز كامپيوتر

** مديريت فرهنگي 

 

** قطب علمي "رباتيك وكنترل"

 

 
* دانشكده مهندسي مواد


** آموزش


** پژوهش


** كتابخانه* دانشكده مهندسي هوافضا

 


                           **آموزش
     
                           **پژوهش
     
 

* دانشكده رياضي

     

                        **آموزش                           **پژوهش
     

* دانشكده شيمي
                           **كتابخانه
     

 

* دانشكده فيزيك

 

 

 

                           **كتابخانه
     

 

* دانشكده مهندسي كامپيوتر

 

 

                           **آموزش
   

 

 

 **پژوهش

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/09
تعداد بازدید:
5178
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.