برگزاري پنجمين همايش پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران در روز سه شنبه 25 ارديبهشت 1397
برگزاري پنجمين همايش پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران در روز سه شنبه 25 ارديبهشت 1397
تاریخ:
1396/11/17
تعداد بازدید:
566
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.