برگزاري گنگره ملي معماري عمران و شهرسازي با حمايت معاونت علمي نهاد رياست جمهوري در 2 و 3 اسفندماه سال 96 در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تربت جام
برگزاري گنگره ملي معماري عمران و شهرسازي با حمايت معاونت علمي نهاد رياست جمهوري در 2 و 3 اسفندماه سال 96 در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تربت جام
تاریخ:
1396/11/10
تعداد بازدید:
566
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.