توديع و معارفه معاون محترم اداري و مالي دانشكده
در اين جلسه از جناب آقاي دكتر ابراهيم نديمي بابت زحمات بي دريغ در مدت معاونت اداري ومالي دانشكده  تقدير شد.
 
 
 
 
 
و همچنين جناب آقاي دكتر علي اصغر رضي كاظمي به عنوان معاون اداري و مالي دانشكده منصوب شدند.
 
 
تعداد بازدید:
97
تاریخ:
1397/04/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.