نوزدهمين نشست دانشجويي ايران IEEE برگزار شد


نوزدهمين نشست دانشجويي بخش ايران IEEE در تاريخ 3 آبان در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با حضور تعدادي از اساتيد گرانقدر و نمايندگان شاخه‌هاي دانشجويي كشور برگزار شد.
در اين نشست، جناب آقاي دكتر فرجي دانا، مشاور علمي رييس‌جمهور و جناب آقاي دكتر گرانپايه رييس كميته فعاليتهاي حرفه‌اي بخش ايران در ميزگردي پيرامون فعاليتهاي داوطلبانه به صحبت پرداختند.
همچنين در اين نشست جناب آقاي دكتر عليرضا فريدونيان، رييس كميته حرفه‌اي‌هاي جوان و جناب آقاي دكتر نيكوفرد، رييس كميته فعاليتهاي دانشجويي، پيرامون اهداف و فعاليت هاي كميته‌هاي مذكور صحبت كردند.
در ادامه كارگاه بوم مدل كسب و كار توسط خانم دكتر بهار مازندراني و كارگاه مديريت و ارتباطات شاخه‌هاي دانشجويي توسط مهندس احسان نوري براي ارتقا مهارتهاي فردي حضار برگزار گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
60
تاریخ:
1397/08/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.