انتصاب جناب آقاي دكتر حميد ابريشمي مقدم به عنوان سرپرست آزمايشگاه پژوهشي بينايي ماشين و پردازش تصاوير پزشكي
 
تعداد بازدید:
45
تاریخ:
1398/06/04
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.