داود
زمینه های فعالیت:
ایمیل:asemani[AT]eetd.kntu.ac.ir
صفحه وب:https://wp.kntu.ac.ir/asemani/
زمینه های تحقیق:
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.