• 1397/06/10
  • 1397/06/10
  • 1397/06/10
  • 1397/04/03
  • 1396/12/09
اخبار و اطلاعیه ها
جهت ثبت نام حضوري و انتخاب واحد
1397/06/24
به عنوان مدير فرهنگي دانشكده مهندسي برق
1397/06/11
كليه گرايشهاي مهندسي برق و مهندسي پزشكي
1397/06/06
به عنوان رييس اداره فناوري اطلاعات دانشكده مهندسي برق
1397/06/04
به عنوان مدير تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق
1397/06/04
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.