حمید
زمینه های فعالیت:
ایمیل:h_khaloozadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
زمینه های تحقیق:
Education:
  • Ph.D: Control Engineering, Tarbiat Modares University
  • M.Sc: Control Engineering, K. N. Toosi University of Technology
  • B.Sc: Control Engineering, Sharif University of Technology

Interested Research Fields:

System Identification
Optimal Control
Adaptive Control
Chaos Synchronization
Stochastic Estimation and Control


Courses:

Linear Control
Digital Control
System Identification
Optimal Control
Stochastic Control

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.