مدير گروه مهندسي مخابرات
نام و نام خانوادگی:
سيد آرش احمدي
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
۸۴۰۶۲270
دورنگار:
پست الکترونیک:
telcom@eetd.kntu.ac.ir
شماره سیدا:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.