مسئول دفتر ریاست
نام و نام خانوادگی:
ابوالحسن کریم پور
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
84062250
دورنگار:
پست الکترونیک:
شماره سیدا:
42126
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.