هيئت علمي
نام و نام خانوادگی:
فرهاد فرجي
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
84062416
دورنگار:
پست الکترونیک:
faradji@eetd.kntu.ac.ir
شماره سیدا:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.