محمدعلي
گروه آموزشی:
ایمیل:manekoui[AT]eetd.kntu.ac.ir
صفحه وب:https://wp.kntu.ac.ir/manekoui/
زمینه های تحقیق:
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.