فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 200 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم شماره داخلی پست اکترونیکی
دفتر رياست دانشكده 84062250 1393/01/30
يوسف درماني مدير گروه مهندسي الكترونيك ۸۴۰۶۲208 electronics@eetd.kntu.ac.ir 1392/11/16
مهدي علياري شوره دلي مدير گروه مهندسي مكاترونيك ۸۴۰۶۲403 mechatronics@eetd.kntu.ac.ir 1392/11/16
مريم محبي آشتياني مدير گروه مهندسي پزشكي ۸۴۰۶۲240 biomed@eetd.kntu.ac.ir 1392/11/16
عبداله پهلواني خدمات 84062169 1392/11/16
سيد آرش احمدي مدير گروه مهندسي مخابرات ۸۴۰۶۲270 telcom@eetd.kntu.ac.ir 1392/11/16
ابوالحسن کریم پور مسئول دفتر ریاست 84062250 1392/11/16
فرهاد فرجي هيئت علمي 84062416 faradji@eetd.kntu.ac.ir 1392/07/06
مهسان توكلي كاخكي هيئت علمي 84062286 matavakoli@eetd.kntu.ac.ir 1392/07/01
گروه مخابرات آزمايشگاه مخابرات ديجيتال آزمايشگاه آموزشي 1392/06/03
گروه مخابرات آزمايشگاه آنتن آزمايشگاه آموزشي 84062216 1392/06/03
گروه مخابرات آزمايشگاه مايكروويو آزمايشگاه آموزشي 84062216 1392/06/03
گروه مخابرات آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي آزمايشگاه آموزشي 84062213 1392/06/03
گروه كنترل آزمايشگاه كنترل ديجيتال و غير خطي آزمايشگاه آموزشي 84062204 1392/06/03
گروه كنترل آز PLC آزمايشگاه آموزشي 84062171 1392/06/03
گروه كنترل آزمايشگاه سيستم خطي و كنترل آزمايشگاه آموزشي 84062166 1392/06/03
گروه كنترل آزمايشگاه ابزار دقيق آزمايشگاه آموزشي 84062141 1392/06/03
گروه كنترل آزمايشگاه الكترونيك صنعتي آزمايشگاه آموزشي 84062158 1392/06/03
گروه كنترل آزمايشگاه كنترل فرايند آزمايشگاه آموزشي 84062180 1392/06/03
گروه كامپيوتر آزمايشگاه پايگاه داده ها آزمايشگاه آموزشي 1392/06/03
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.