گروههای آموزشی

گروه آموزشی

مدیر گروه

 آدرس پست الکترونیکی

 آدرس وب سایت

مهندسی برق - الکترونیک

دکتر حسین شمسی

 electronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://electronics.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - قدرت

دکترعلیرضا فریدونیان

  power(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://power.ee.kntu.ac.ir/

 مهندسی برق - کنترل و سیستم

دکتر محمد تشنه لب

 control(at-sign)eetd.kntu.ac.ir  http://control.ee.kntu.ac.ir/
مهندسی برق - مخابرات دکتر لطف اله بیگی telcom(at-sign)eetd.kntu.ac.ir   http://telcom.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی مکاترونیک 
(مشترک با دانشکده مکانیک)

دکتر علی نجفی اردکانی mechatronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir   http://mechatronics.ee.kntu.ac.ir/
 مهندسی پزشکی دکتر علی خادم
 biomed(at-sign)eetd.kntu.ac.ir  http://biomed.ee.kntu.ac.ir/
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/21
تعداد بازدید:
20374
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.