تمدید سنوات و ثبت نام در نیمسال پنجم تحصیل

تمدید سنوات و ثبت نام در نیمسال پنجم تحصیل

دانشجویی که بر اساس دستورالعمل اجرایی کارشناسی ارشد موفق به اتمام واحدهای درسی و دفاع از پایان نامه تا پایان نیمسال چهارم تحصیل نمی شود، جهت ثبت نام و تمدید سنوات نیمسال پنجم می بایست از طریق  سامانه گلستان/پیشخوان خدمت/ درخواستهای مرتبط با شورای دانشکده، حداقل دو هفته قبل از زمان ثبت نام براساس تقویم آموزشی دانشگاه درخواست ارائه نماید. لازم است فرم گزارش پیشرفت کار نیز به هنگام ثبت درخواست در پیشخوان خدمت، جزء مدارک بارگذاری شود.  

لازم به ذکر است:

1.درخصوص دانشجویان آموزش محور نیز، ارائه درخواست تمدید سنوات مشابه مطالب مذکور می باشد فقط نیازی به بارگذاری فرم گزارش پیشرفت کار نیست.

2.در صورت موافقت با تمدید سنوات از سوی شورای دانشکده، رای صادره از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان قابل رویت می باشد. شایان ذکر است پس از صدور رای، درخواست دانشجو در پیشخوان خدمت به درخواست های "خاتمه یافته" منتقل می شود که در این صورت با انتخاب گزینه "مشاهده درخواست"، رای صادره قابل رویت خواهد بود.

3.در صورت موافقت شورا، زمان ثبت نام به دانشجو جهت اخذ واحدهای درسی باقی مانده داده می شود.

4.دانشجو موظف است در زمان ثبت نام، واحدهای باقی مانده و همچنین واحد پایان نامه را اخذ نماید.

 

تذکر:

1. نیمسال پنجم تحصیل برای دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان(روزانه) بدون پرداخت شهریه فعال می شود و دانشجویان نوبت دوم طبق روال ترم های قبل شهریه پرداز خواهند بود.

2. در صورتی که دانشجو 8 واحد جبرانی داشته باشد براساس دستورالعمل اجرایی کارشناسی ارشد یک ترم به سنوات مجاز دانشجو اضافه شده و نیازی به انجام مراحل مذکور نیست ولی دانشجو موظف است با کارشناس آموزش مرتبط به منظور امکان ثبت نام در زمان ثبت نام، هماهنگی لازم به عمل آورد.

 کارشناس سرکارخانم عینی  " امور مربوط به دانشجویان مقطع دکتری و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه قدرت"

eini[AT]eetd.kntu.ac.ir 84062253
 
کارشناس سرکارخانم سیفی  "امور مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های الکترونیک، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی و برق- مکاترونیک" 
  maryam.seify[AT]alborz.kntu.ac.ir    84062253
تعداد بازدید:
421
تاریخ:
1400/06/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.