معاونان

 معاون آموزشی دانشکده

  دکتر حسین حسینی نژاد

  تلفن: 84062242

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشی دانشکده


  دکتر مهدی علیاری شوره دلی

  تلفن: 84062245

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: aliyari[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 معاون اداری و مالی دانشکده

   دکتر سید آرش احمدی

  تلفن: 84062250

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/19
تعداد بازدید:
25613
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.