درخواست معرفی با استاد
درخواست معرفی با استاد

1-دانشجو ابتدا باید جهت اطلاع از شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد ، تعداد واحد قابل اخذ بصورت معرفی به استاد در نیمسال آخر را با توجه به سال ورود خود به دانشگاه ،( ورودی 94تا 96 --- ورودی 97 و بعد) مطالعه نماید.

2- در صورتیکه دانشجو شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد را دارد باید  در پیشخوان خدمت درخواست شورا  را تکمیل  و در قسمت ثبت درخواست ترم اخذ و استاد درس مورد نظر را قید نماید.

5- در صورت تصویب در شورای آموزشی دانشکده( رای صادره در گزارش 173 سامانه گلستان قابل مشاهده است ) ، در پایان دانشجو موظف است ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ صدور رای شورای آموزشی دانشکده ، به استاد مربوطه مراجعه کند و استاد نیز طبق مقررات پس از برگزاری امتحان ، نمره دانشجو را در سامانه گلستان اعلام می نماید .

 تذکر: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو همان تاریخ ثبت نمره در سامانه گلستان می باشد.


کارشناس مربوطه: خانم رحیمی-84062258-rahimi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 
تعداد بازدید:
1549
تاریخ:
1400/02/13
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.