درخواست انصراف از تحصیل
درخواست انصراف از تحصیل

1- دانشجویی که به هر دلیل تقاضای انصراف از تحصیل دارد باید  مراتب انصراف را کتبا با ذکر تاریخ، دلیل و امضا تهیه نماید. همزمان درخواست انصراف را در پیشخوان خدمت در سامانه گلستان ثبت می نماید و برگه تقاضای خود را جزء مدارک در درخواست پیشخوان ضمیمه می نماید.

2از آنجائیکه درخواست انصراف دانشجو از طریق پیشخوان خدمت به استادراهنما ارجاع می شود لازم است دانشجو با استاداز طریق ایمیل و یا حضوری ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت راهنمایی، چرایی انصراف را به ایشان توضیح دهد.

3دانشجو می تواند پس از دو ماه از تاریخ ارائه درخواست در گلستان، به گزارش 173 سامانه گلستان مراجعه نماید و رأی شورای دانشکده را مشاهده نماید.

4اداره آموزش دانشکده پس از صدور رأی انصراف از تحصیل، آخرین وضعیت دانشجو را در سامانه گلستان از مشغول به تحصیل به منصرف از تحصیل تغییر می دهد و دانشجو با مراجعه به صفحه اطلاعات جامع می تواند این تغییر را مشاهده نماید.

5در این مرحله ، تسویه حساب دانشجو در سامانه گلستان فعال می گردد و دانشجو از طریق گزارش 522 ، به شماره تلفن تماس قسمت های مختلف دانشگاه که قرار است تسویه حساب دانشجو را تایید کنند دسترسی خواهد داشت .

6دانشجو می تواند به صورت تماس تلفنی از مسئولین هر قسمت بخواهد که در سامانه گلستان تسویه حساب او را تایید نمایند و در غیر این صورت روال تسویه حساب به صورت عادی انجام می پذیرد.

7دانشجو می تواند تکمیل تسویه حساب خود را در گزارش 522 سامانه گلستان مشاهده نماید.

8- اداره آموزش دانشکده پرونده دانشجو را پس از اتمام تسویه حساب در سامانه گلستان ، به مدیریت امور آموزشی دانشگاه در ساختمان مرکزی ارسال می نماید .

9از این به بعد دانشجو اگر به گواهی یا هر مدرک دیگری نیاز داشته باشد باید مستقیماً به مدیریت امور آموزشی دانشگاه واقع در خیابان میرداماد- سازمان مرکزی دانشگاه طبقه همکف مراجعه نماید.

تذکرات:

- متقاضی انصراف از تحصیل تا قبل از تصویب حکم انصراف در شورای آموزشی دانشکده ، دانشجو تلقی شده و موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه می باشد.

 

- دانشجو در صورت پشیمانی از انصراف از تحصیل ، مجاز است تنها برای یک‌بار و حداکثر تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، مجددا در سامانه گلستان درخواست جدید را ثبت و نامه کتبی پشیمانی خود را نیز ضمیمه نماید .

- در مواردی که دانشجو به دلایل شخصی نیاز فوری به گواهی انصراف از تحصیل داشته باشد ، باید به هنگام ثبت درخواست و نیز در فرمی که ضمیمه می کند، تعهد کتبی مبنی بر عدم پشیمانی از درخواست انصراف به تحصیل را نیز به درخواست خود ضمیمه نماید تا تصویب انصراف از تحصیل در شورای  دانشکده قبل از سپری شدن مهلت دوماهه، صورت پذیرد.

-  عدم ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل نیست و در صورت عدم ثبت نام، از نظر مقررات آموزشی ، بعنوان عدم مراجعه تلقی شده و دانشجو محروم از تحصیل خواهد شد .

 کارشناس مربوطه: آقای شاه آبادی -84062259 -shahabadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

تعداد بازدید:
1549
تاریخ:
1400/02/13
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.