فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-Hooshmand.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: هوشمند ویکی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : hooshmand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/hoshmand/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbbasHoushmandViki
تلفن داخلی :
nasr.jpg نام : غلامحسين
نام خانوادگی: نصري
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
porandokhtnargesii.jpg نام : پوراندخت
نام خانوادگی: نرگسي
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ناهيدي
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
milani.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: ميلاني خاقاني
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : جاويد
نام خانوادگی: ملاكين
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr Moghimi.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: مقیمی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
motamedi.jpg نام : مهنوش
نام خانوادگی: معتمدي آذر
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : غلامرضا
نام خانوادگی: لطيفي
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : اسماعيل
نام خانوادگی: كلانتري
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
kamyab.jpg نام : منوچهر
نام خانوادگی: كامياب
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قدير
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: قادري
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
مهندس محمد صمدیان، مربی کنترل.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: صمدیان
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : samadian[At]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
shokri.jpg نام : شکراله
نام خانوادگی: شکری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : shokri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/shokri/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: شيباني
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Eng-SaadatMelli.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: سعادت ملی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : saadatmansour[AT]gmail.com
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
zargarershadi.jpg نام : توحيد
نام خانوادگی: زرگرارشادي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : فيروز
نام خانوادگی: رهبر
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
delrobaei.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: دلربايي
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: حيدري
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr-Hassibi.jpg نام : هوشنگ
نام خانوادگی: حسيبي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : سيد علي
نام خانوادگی: تقوي
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : يداله
نام خانوادگی: برادران
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
woman.jpg نام : نرگس
نام خانوادگی: بازاري كارگر
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mabotorab.jpg نام : سيد محسن
نام خانوادگی: ابوتراب
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
habotorab.jpg نام : سيد حسن
نام خانوادگی: ابوتراب
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ebrahimi.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: ابراهيمي
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.