اعضاي هيات علمي درگذشته

نام

نام خانوادگي

مرتبه علمي

عكس

شهيد دكتر محمود

قندي

استاديار

 

محمد تقي

بشر

مربي

 

دكتر سيد ناصر

قاضي ميرسعيد

استاديار

 

دكتر محمد حسن

شناسا

استاديار

 

مهندس جهانگير

پوركريمي

معاون آموزشي

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/23
تعداد بازدید:
5555
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.