گروههاي آموزشي

گروه آموزشی

مدیر گروه

 آدرس پست الکترونیکی

 آدرس وب سایت

مهندسی برق - الکترونیک

دکتر حسین شمسی

 electronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://electronics.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - مخابرات

دکتر توکل پاکیزه

  telcom(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://telcom.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - قدرت

دکترعلیرضا فریدونیان

  power(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://power.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - کنترل و سیستم

دکتر محمد تشنه لب

  control(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://control.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی پزشکی

دکتر منصور ولی

  biomed(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://biomed.ee.kntu.ac.ir/

مهندسی مکاترونیک 
(
مشترک با دانشکده مکانیک)

دکتر علی نجفی اردکانی

  mechatronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://mechatronics.ee.kntu.ac.ir/

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/21
تعداد بازدید:
11878
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.