دوره پيكاردي
 
 

اولين دوره كارشناسي ارشد مشترك بادانشگاه پيكاردي ژول ورن فرانسه
در رشته مهندسي پزشكي - بيوالكتريك
 
 

ويژگي و اهداف دوره:

كشور فرانسه از پيشتازان علم پزشكي و صاحب صنايع پيشرفته در زمينه مهندسي پزشكي مي­باشد. دانشگاه پيكاردي ژول ورن جزو يكي از معتبرترين دانشگاه­هاي اين كشور در رشته پزشكي، پزشكي ورزش و قطب علمي پزشكي كودكان و داراي مراكز مجهز تحقيقاتي در زمينه مهندسي بيولوژي و پزشكي مي­باشد. در اين دانشگاه هر ساله پروژه ­هاي پژوهشي بسياري در زمينه­ هاي مختلف مربوط به طب به ويژه طب كودكان به اجرا در مي­ آيد و سالانه تعداد قابل توجهي مقالات علمي پژوهشي توسط محققين اين دانشگاه انتشار ميابد.

از ضروريات تحقيق در زمينه مهندسي پزشكي دسترسي مداوم و سيستماتيك به متخصصان پزشكي مجرب و علاقمند به اجراي طرح هاي پژوهشي در اين زمينه و نيز وجود تجهيزات تشخيصي پزشكي و آزمايشگاهي پيشرفته مي­باشد. بدنبال انجام موفقيت­ آميز فعاليتهاي علمي مشترك بين گروه مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و گروه آموزشي-پژوهشي تحليل چند شيوه­اي كاركرد مغز (GRAMFC) در دانشكده پزشكي دانشگاه پيكاردي ژول ورن فرانسه از سال 1381، كه حاصل آن انجام دو پروژه پژوهشي مشترك بين دو دانشگاه در چارچوب طرح جندي شاپور، انجام يك پروژه دكتراي مشترك بين دو دانشگاه و نيز انجام چندين پايان­نامه كارشناسي ارشد در رابطه با فعاليت­هاي پژوهشي مشترك، انتشار چندين مقاله در مجلات  معتبر علمي بين­ المللي و ده ها مقاله در كنفرانسهاي علمي ملي و بين­ المللي بود، يك تفاهم­نامه همكاري بين دو دانشگاه در راستاي گسترش اين همكاري­ها در سال 1387 به امضا رسيد.

در چارچوب اين تفاهم­نامه همكاري، اين انگيزه ايجاد گرديد كه بتوان از امكانات دانشگاه مذكور در جهت ارتقاء سطح علمي و فني آموزش و پژوهش مهندسي پزشكي در دانشگاه صنعتي خواجه نصير و نيز از منابع و امكانات فني و مهندسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير در جهت اجراي پروژه­ هاي پژوهشي مشترك بهره برد. لذا دو طرف يك توافقنامه به منظور ارائه مشترك دوره كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي را تنظيم نمودند كه در سال 1388 به امضاي روساي دو دانشگاه رسيد و متعاقبا در سال 1389 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تصويب قرار گرفت.

اهداف زير براي اين همكاري مشترك مد نظر قرار گرفته است:

1-      بكارگيري دانش پزشكي دانشمندان و آزمايشگاههاي مجهز و تجهيزات پزشكي مدرن دانشگاه پيكاردي جهت ارتقاء سطح و به روز نمودن مطالب درسي با توجه به پيشرفت هاي بوجود آمده در بخش پزشكي و مهندسي پزشكي.

2-      دسترسي اساتيد و دانشجويان شركت كننده در اين دوره به منابع، تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي هر دو دانشگاه و ايجاد ارتباط مستمر بين اعضاء هيات علمي دانشكده مهندسي برق با دانشگاه معتبر و مطرح پيكاردي فرانسه.

3-      پاسخگويي به درخواستهاي روزافزون دانشجويان مستعد كشور جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با حفظ سطح كيفي بالا.

4-      ارتقاء رتبه دانشگاه از طريق مستحكم كردن پيوندهاي علمي– فني با دانشگاههاي معتبر در كشورهاي پيشرفته.

5-      فراهم آمدن امكان تعريف پروژه­ هاي پژوهشي مشترك با مشاركت توانمندي ها و تخصص هاي فني مهندسي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و دانش و تخصص پزشكي در دانشگاه پيكاردي كه مي­تواند در ارتقاء سطح نظري و كاربردي پروژه­ ها نقش موثري داشته باشد.

طرح كلي دوره:

 اين دوره براي كليه دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي در يكي از رشته­ هاي مهندسي برق و مهندسي پزشكي مدرك رسمي و معتبر داشته باشند و در آزمون سراسري كارشناسي ارشد سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته شوند برنامه ­ريزي شده است. طول دوره به صورت طبيعي دو سال يا چهار نيمسال پيش­ بيني شده است. در شرايط استثنايي طبق ضوابط قانوني دانشگاه طول مدت تحصيل بمدت يك نيمسال قابل افزايش خواهد بود. پذيرفته شدگان در طول دوره در دو نيمسال تحصيلي بخش عمده دروس كارشناسي ارشد مهندسي­ پزشكي– بيوالكتريك مصوب در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و منطبق بر دروس دوره مصوب شوراي عالي برنامه­ ريزي وزارت متبوع كه سيلابس آن به تاييد دانشگاه پيكاردي رسيده است و از نظر تعداد واحد با سيستم دانشگاه پيكاردي معادل­سازي شده است را در اين دانشگاه خواهند گذراند. در نيمسال دوم يك درس نيز بصورت فشرده توسط يكي از اساتيد دانشگاه پيكاردي براي دانشجويان در ايران ارائه خواهد شد. پس از گذراندن بخش عمده دروس لازم، دانشجويان در انتهاي سال اول دوره تحصيلي خود به  فرانسه اعزام خواهند شد و در آنجا در نيمسال سوم تعداد محدود واحدهاي درسي باقيمانده را گذرانده سمينار كارشناسي ارشد خود را كه قبلا در ايران انتخاب نموده ­اند با راهنمايي مشترك اساتيد ايراني و فرانسوي باتمام مي­رسانند. نيمسال چهارم نيز به انجام پروژه كارشناسي ارشد با نظارت مشترك اساتيد ايراني و فرانسوي اختصاص داشته و دانشجويان پس از شركت در امتحاني كه به صورت مفهومي از آموخته­ هاي دانشجو در طي اين دوره اخذ مي­شود به ايران باز مي­گردند.

پس از بازگشت دانشجو به ايران و دفاع موفقيت ­آميز از پايان ­نامه­ كه در فرانسه تحت نظارت اساتيد دو دانشگاه انجام داده است، مراتب قبولي دانشجو به دانشگاه پيكاردي فرانسه و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اعلام و يك مدرك كارشناسي ارشد توسط دو دانشگاه به دانشجو اعطا مي­شود.

پذيرش دانشجو:

1- پذيرش دانشجو هر سال از طريق آزمون سراسري كارشناسي ارشد كه توسط سازمان سنجش برگزار مي شود انجام مي­گيرد و داوطلبان علاقمند مي­توانند كد رشته اين دوره را انتخاب كنند.

2- سازمان سنجش سه برابر ظرفيت پذيرش را از بين كساني كه اين دوره را انتخاب كرده­ اند به دانشگاه معرفي مي­نمايد. اين افراد پس از شركت در مصاحبه تخصصي كه در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي­شود، انتخاب شده و نتايج به سازمان سنجش ارسال و اسامي پذيرفته شدگان نهايي توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.


براي جزييات پذيرش دانشجو براي هر دوره در هر سال به اطلاعيه پذيرش دانشجو براي دوره مشترك كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي با دانشگاه پيكاردي روي وبگاه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مراجعه نماييد. 


اطلاعات تفصيلي


 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
15602
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.