امور دانشجويي
 
كارشناس امور دانشجويي دانشكده : آقاي امين آبنيكي

تلفن تماس: 84062221


 

 كليه اطلاعات مورد نياز در بخش امور دانشجويي:
 
فرم مورد نياز:
 
 فرم گزارش كار دانشجويي
 
 

شرح وظايف:
 

·         ثبت نام دانشجويان جديدالورود كليه مقاطع تحصيلي و تشكيل پرونده امور دانشجويي

·         ثبت وامهاي تحصيلي – مسكن – ضروري (بيماري – پايان نامه – عينك – كامپيوتر .....) – وا م حج عمره – وديعه مسكن و....

·         اخذ تعهدنامه محضري از دانشجويان متقاضي وام تحصيلي و شهريه با ضامن معتبر و ثبت مشخصات در سيستم صندوق رفاه دانشجويان

·         توزيع كارت عابر بانك جهت دانشجويان جديدالورود در هر سال تحصيلي

·         ثبت نام دفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان متقاضي در ابتداي سال تحصيلي

·         واگذاري برگه هاي كار دانشجويي به دانشجويان و تهيه ليست گزارش انجام كار دانشجويي و ارسال به سازمان مركزي

·         تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنها به امور دانشجويي مركزي

·         ثبت بدهي دانشجويان ارشد كه در زمان كارشناسي داراي بدهي بوده اند در سيستم صندوق رفاه دانشجويان

·         صدور دفترچه اقساط براي دانشجويان بهرمند از وامها

·         ارسال پرونده دانشجويان فارغ التحصيل – انتقالي – اخراجي به سازمان مركزي

·         پاسخگويي روزانه به كليه دانشجوياني كه بهرمند از كليه خدمات دانشجويي مي باشند

·         انجام برخي از امور مربوط به كميسيون مواد خاص و كميته انضباطي
 

قوانين و مقررات:
 

شرايط عمومي وام گيرندگان:

1. عدم استفاده از وام يا كمك يا بورس تحصيلي.

2. سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (كارمند رسمي دولت يا بازنشسته )
 
شرايط آموزشي:
1. ثبت نام در حد اقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)
2. مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
22960
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.