مهدی
زمینه های فعالیت:
ایمیل:aliyari[AT]eetd.kntu.ac.ir
زمینه های تحقیق:
Education:
  • Ph.D: Electrical Engineering (Control, Intelligent Systems), K. N. Toosi University of Technology, 2008.
  • M.Sc: Electrical Engineering (Control), K. N. Toosi University of Technology, 2003.
  • B.Sc: Electrical Engineering (Electronics), K. N. Toosi University of Technology, 2001.

Courses:
Fault Detection & Identification in Mechatronics Systems
System Identification
Digital-Industrial Control
Mathematics Eng
Signals & Systems
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.