امور دانشجویی
 
کارشناس امور دانشجویی دانشکده : آقای امین آبنیکی

تلفن تماس: 73064320
84062221


 

 کلیه اطلاعات مورد نیاز در بخش امور دانشجویی:
 
فرم مورد نیاز:
 
 فرم گزارش کار دانشجویی
 
 

شرح وظایف:
 

·         ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کلیه مقاطع تحصیلی و تشکیل پرونده امور دانشجویی

·         ثبت وامهای تحصیلی – مسکن – ضروری (بیماری – پایان نامه – عینک – کامپیوتر .....) – وا م حج عمره – ودیعه مسکن و....

·         اخذ تعهدنامه محضری از دانشجویان متقاضی وام تحصیلی و شهریه با ضامن معتبر و ثبت مشخصات در سیستم صندوق رفاه دانشجویان

·         توزیع کارت عابر بانک جهت دانشجویان جدیدالورود در هر سال تحصیلی

·         ثبت نام دفترچه بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان متقاضی در ابتدای سال تحصیلی

·         واگذاری برگه های کار دانشجویی به دانشجویان و تهیه لیست گزارش انجام کار دانشجویی و ارسال به سازمان مرکزی

·         تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده آنها به امور دانشجویی مرکزی

·         ثبت بدهی دانشجویان ارشد که در زمان کارشناسی دارای بدهی بوده اند در سیستم صندوق رفاه دانشجویان

·         صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان بهرمند از وامها

·         ارسال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل – انتقالی – اخراجی به سازمان مرکزی

·         پاسخگویی روزانه به کلیه دانشجویانی که بهرمند از کلیه خدمات دانشجویی می باشند

·         انجام برخی از امور مربوط به کمیسیون مواد خاص و کمیته انضباطی
 

قوانین و مقررات:
 

شرایط عمومی وام گیرندگان:

1. عدم استفاده از وام یا کمک یا بورس تحصیلی.

2. سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (کارمند رسمی دولت یا بازنشسته )
 
شرایط آموزشی:
1. ثبت نام در حد اقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت)
2. مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/09
تعداد بازدید:
32295