انتخاب پژوهشگر برتر

انتخاب پژوهشگر برتر

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر به‌منظور ارتقا سطح فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و ارج‌نهادن به این‌گونه فعالیت‌ها در سطح دانشگاه تدوین‌شده است.

پژوهشگر برگزیده دانشگاه 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه که در یک سال شمسی در حوزه‌های پژوهشی ذکر شده در این آیین‌نامه و در سطح دانشگاه، بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی و ارزیابی کارگروه مربوطه حائر شرایط شناخته شده و توسط کارگروه انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه برگزیده شود.

پژوهشگر برگزیده دانشکده 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه که در یک سال شمسی در سطح دانشکده مربوطه و بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی و ارزیابی کارگروه مربوطه حائر شرایط شناخته شده و توسط کارگروه انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه برگزیده شود

معیارهای انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

·         حوزه گرنت پژوهش و فناوری

·         حوزه قراردادهای ارتباط با صنعت

·         حوزه تألیف کتاب

·         حوزه مقالات علمی

·         توسعه فناوری و تجاری‌سازی

معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده

·         مجموع امتیاز گرنت‌های پژوهش و فناوری در یک سال مورد ارزیابی

·         تعداد و امتیاز مقاله‌های علمی چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی (ISI) در فهرست JCR در سال مورد ارزیابی

·         تعداد و امتیاز مقاله‌های علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی مورد تأیید وزارت علوم نمایه شده در ISC در سال مورد ارزیابی

·         رتبه کیفی و یا به‌اختصار Q مقاله‌های چاپ شده در سال مورد ارزیابی

·         تألیف و ترجمه کتاب انتشارات دانشگاه (چاپ اول) در سال مورد ارزیابی

·         میزان بالاسری پرداخت شده قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت در سال مورد ارزیابی

·         کیفیت فعالیت پژوهشی پژوهشگر که در جلسه کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معیارهای انتخاب اعضای هیئت‌علمی جوان باسابقه عضویت به‌عنوان هیئت‌علمی کمتر از 5 سال

·         امتیاز گرنت‌های پژوهشی و فناوری در سال مورد ارزیابی

·         تعداد و امتیاز مقاله‌های علمی چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی (ISI ) در فهرست JCR در سال مورد ارزیابی چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی

·         تعداد و امتیاز مقاله‌های علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی مورد تأیید وزارت علوم نمایه شده در ISC در سال مورد ارزیابی

·         رتبه کیفی و یا به‌اختصار Q مقاله‌های چاپ شده در سال مورد ارزیابی

·         تألیف و ترجمه کتاب انتشارات دانشگاه (چاپ اول) در سال مورد ارزیابی

·         میزان بالاسری پرداخت شده قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت در سال مورد ارزیابی

·         کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی جوان که در جلسه کارگروه مورد بررسی قرار می­گیرد.

نکات مهم:

·         خواهشمند است آیین­ نامه را مطالعه نمایید.

·         انتخاب یک عضو هیئت‌علمی به‌عنوان کاندیدای پژوهشگر برتر دانشگاه منوط به عدم انتخاب ایشان در حوزه مربوطه طی 3 سال گذشته است در صورت نامزد بودن فرد برای حوزه‌های به‌غیراز گرنت و انتخاب پژوهشگر در سال گذشته در حوزه، گرنت سهم حوزه مربوطه در سال انتخاب قبلی می‌بایست کمتر از 50 درصد امتیاز کل گرنت ایشان در سال انتخاب قبلی نباشد.

·         باتوجه‌به اهمیت تنوع در فعالیت‌های پژوهش و فناوری عضو هیئت‌علمی نامزد در حوزه گرنت می‌بایست در بیش از یک حوزه کسب امتیاز نموده باشد و کاندیدای دارای امتیاز مناسب در حوزه‌های مختلف دارای اولویت است.

·         کاندیدای پژوهشگر برگزیده می‌بایست فاقد تخلف پژوهشی در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه باشد و همچنین نتایج ارزشیابی آموزشی مناسبی داشته باشد.

·         پژوهشگر برتر نامزد حوزه فناوری عضو هیئت‌علمی دانشگاه است که به‌صورت مؤثر در قالب قراردادهای فناورانه ارتباط با صنعت و یا در قالب شرکت دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه با رعایت آیین‌نامه مالکیت فکری و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در توسعه محصولات فناورانه فعالیت نموده و ایفای نقش مؤثر در تولید فناوری‌های مربوطه دارد.

کارشناس: سرکار خانم حسینی

داخلی: 245

ایمیل:mhosseini[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

Review:
1776
Date:
1400/02/29
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
كد امنيت