سخنرانی تخصصی "یادگیری ژرف و چالشهای آن"، استاد دکتر محمد تشنه لب، دوشنبه سه بهمن ماه ساعت 10 بصورت حضوری و مجازی
سخنرانی تخصصی "یادگیری ژرف و چالشهای آن"، استاد دکتر محمد تشنه لب، دوشنبه سه بهمن ماه ساعت 10 بصورت حضوری و مجازی
 
 
تاریخ:
1401/10/28
تعداد بازدید:
655
منبع: