چالش هفته نظام ایده ها و نیازها (نان)

*چالش هفته نظام ایده ها و نیازها (نان)

* نیازهای ثبت شده  در تاریخ 1402/08/13

* لطفا درصورت تمایل به دریافت چالش هفته نظام ایده ها و نیازها، درخواست به شماره همراه 09020059788 پیامک یا به آدرس info@nan.ac ارسال شود.

* شماره نامه فراگستر: 27508/پ

تعداد بازدید:
298
تاریخ:
1402/08/23