معرفی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه

معرفی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه

 راه های ارتباطی با مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه:

 تلفن: 02184064438

ایمیل: careerguidance@saba.kntu.ac.ir

 لینک اطلاع رسانی در سامانه ساجد: https://sajed.kntu.ac.ir/jobs


 

تعداد بازدید:
429
تاریخ:
1402/08/28