کار دانشجویی و نحوه ارسال فرم مربوطه
 

قابل توجه دانشجویانی که در این نیمسال دستیار آموزشی بوده اند:

-     همه دانشجویان می بایستی فرم کار دانشجویی- که به پیوست آمده است- را بصورت کامل و دقیق پرکنند. درج شماره حساب صحیح بانک کشاورزی به نام دانشجو الزامی است.

-     فرم کار دانشجویی می بایستی توسط استاد درس امضا شود. ( امضای الکترونیکی استاد مورد قبول است)

-   دانشجو می بایستی فرم امضا شده را حداکثر تا تاریخ 10 تیرماه 99 به امور دانشجویی دانشکده به آدرس   aminabniki@alborz.kntu.ac.ir ایمیل کنند.

برای درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شوند و یا بطور صحیح تکمیل نشده باشند، امکان پرداخت حق الزحمه وجود ندارد.

 

تعداد بازدید:
134
تاریخ:
1399/04/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.