تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر حمید خالوزاده به عنوان ریاست دانشکده مهندسی برق
 
ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر فرهاد یزدان دوست در نامه ای از فعالیت های جناب آقای دکتر حمید خالوزاده در طی مدت مسئولیت تقدیر بعمل آورده است.
تعداد بازدید:
221
تاریخ:
1399/05/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.