شوراها و کارگروه های پژوهشی

  • شوراي پژوهشي
  • شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه
  • كميته بررسي تخلفات پژوهشي
  • شوراي انتشارات
  • شوراي فناوري اطلاعات
  •  شوراي مركز رشد
  • شوراي نشريات
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/13
تعداد بازدید:
33091