مدير گروه مهندسي مكاترونيك
نام و نام خانوادگی:
مهدي علياري شوره دلي
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
۸۴۰۶۲403
دورنگار:
پست الکترونیک:
mechatronics@eetd.kntu.ac.ir
شماره سیدا:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.