تماس با ما

 

 مدیر بین الملل دانشکده مهندسی برق


      دکتر هادی علی اکبریان

         تلفن: 84062231

          پست الکترونیکی:

aliakbarian[AT]kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/16
تعداد بازدید:
3981