انجمن علمی برق

معرفي

به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي جمعي علمي و كارگروهي، افزايش مهارت هاي عملي و همچنين بهره‌گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق پيشرفت علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري و ايجاد كارآفريني، انجمن‌ علمي دانشجويي تشكيل شده است.
 

وظايف و فعاليت ها

  به منظور نيل به اهداف تعريف شده ، انجمن فعاليت‌هاي زير را انجام خواهد داد:

* مناظره و نقد علمي
* هم‌انديشي و نشست‌هاي تخصصي
* مطالعات و پژوهش‌هاي علمي
* نشر و ترويج يافته‌هاي علمي
* برگزاري دوره‌هاي آموزشي تقويتي، تكميلي و تشكيل كارگاه‌هاي تخصصي، همايش، كنفرانس‌ها و جشنواره‌ها
* بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/04
تعداد بازدید:
7636