مدیر فرهنگی

 

 مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی برق


      دکتر رامین علیپور

         تلفن: 306-84062450

          پست الکترونیکی: r.alipour[AT]kntu.ac.ir

    پست الکترونیکی: farhangi[AT]ee.kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/19
تعداد بازدید:
7003