هيئت علمي
نام و نام خانوادگی:
مهسان توكلي كاخكي
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
84062286
دورنگار:
پست الکترونیک:
matavakoli@eetd.kntu.ac.ir
شماره سیدا:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.