فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 17 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
180_4e26736a8172d.jpg نام : مرتضی
نام خانوادگی: نوریان
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : nourian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nourian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
MMirzaei.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ميرزايي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : mirzaei(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mirzaei
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
155_4e1d676f0be7f.jpg نام : سید مسعود
نام خانوادگی: مقدس تفرشی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : tafreshi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tafreshi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
woman.jpg نام : بتول
نام خانوادگی: لبیبی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-faraji.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: فرجي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : faradji[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/faradji
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
107_4dad5f1da038d.jpg نام : علی
نام خانوادگی: عابدینی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : abedini[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
دکتر نادر صفری شاد، استادیار کنترل.jpg نام : نادر
نام خانوادگی: صفری شاد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-shamloo.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: شاملو
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : shamlou[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamlou
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
zamanipedram.JPG نام : میثم
نام خانوادگی: زمانی پدرام
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : mzpedram[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzpedram
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MaysamZamanipedram
تلفن داخلی :
dr-Radann.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: رادان
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : radan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/radan
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Raissii.jpg نام : فرشید
نام خانوادگی: رئیسی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : raissi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/raissi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarshidRaissi
تلفن داخلی : 319
dr-khaleghi.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خالقي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : khaleghi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khaleghi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic.JPG نام : عليرضا
نام خانوادگی: حسن زاده
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : http://wp.kntu.ac.ir/hassanzadeh
وب سایت شخصی : hassanzadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Jafarii.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : jafari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rjafari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaJafari
تلفن داخلی : 404
image002.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: احمدی پژوه
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : pajouh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ahmadipajouh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
دکتر مهدی ابریشم چیان، استادیار کنترل.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: ابریشم چیان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-asemani.jpg نام : داود
نام خانوادگی: آسمانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : asemani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/asemani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/DavoodAsemani
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.