پژوهش

 

                                                                       معاونت پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

عکس

 

 

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

 

 

 

معاون پژوهشی

 

 

84062245

 

 

 

aliyari[AT]kntu.ac.ir

 

 

مینا حاج ملاحسینی

 

 

مسئول دفتر معاونت پژوهش

 

 

84062245

 

 

mhosseini[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

 

نرگس ملکی

 

 

کارشناس دفتر پژوهش

 

84062245

84064377

 

 

 

maleki[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

                                                  ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

 عکس

 

 دکتر زهرا قطان کاشانی

 

 مدیر ارتباط با صنعت

 

84062245

 

z.ghatan[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

امیرحسن مهینی

 

کارشناس ارتباط با صنعت

 

84064484-84064343

 

mahini[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

 

 

                                                         کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

عکس

 

 مرتضی اسکندری

 

مدیر کتابخانه

 

84064333-334-335

 

 eskandari[AT] eetd.kntu.ac.ir

 

 
مامک فرجام پور

 

 
کارشناس کتابدار

 

 
84062334

 

 
farjampour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

محمد حیدری آزاد

 

کارشناس کتابدار

 

 84062333

 

 heydari[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

مهدی گازرانی فراهانی

 

کارشناس کتابدار

 

84062334

 

gazerani[AT]eetd.kntu.ac.ir

 
نرگس والی
 
 
کارشناس کتابدار
 
84062334
 
 
vaali[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 

                                                            مرکز فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

عکس

 

 

مهندس مهدی زمانیان

 

 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

 

 

84062306

 

 

mzamanian[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 
 
حامد آشکار

 

 
 
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات

 

 
 
84062169

 

 
 
ashekar[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

فرزانه زریوار

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات

84062162

f.zarivar[AT]alborz.kntu.ac.ir

 

فرناز موحدی

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات

84062162

movahedi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/24
تعداد بازدید:
2517
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.