رياست دانشكده
 

       دكتر حميد خالوزاده
 
 
             رياست دانشكده بالاترين مقام اجرايي دانشكده مي باشد كه براي مدت دو سال انتخاب مي شود.
             كليه امور دانشكده تحت مديريت رياست دانشكده و معاونين ايشان انجام مي شود
 

 

تلفن: 84062250


دورنگار: 88462066


پست الكترونيكيh_khaloozadeh@kntu.ac.ir 
 
 
  

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/23
تعداد بازدید:
23111
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.